top of page
Juche-aate on korealaista sosialismia. Se korostaa ihmisen riippumattomuutta, luovuutta
ja vastuuta yhteiskunnan ja ympäröivän luonnon muuttamisessa.
Transparent Texture
22.jpg

Kim Jong Ilin syntymästä 82 vuotta

Kim Jong Il vierailee perheen luona, joka muutti uuteen asuntoon tammikuussa vuonna 2009.

Juche-aatteen keskeisiä periaatteita ovat:

 

 • Riippumattomuus politiikassa. 
  Riippumattomuus merkitsee luottamista oman kansan voimaan vallankumouksen toteuttamisessa.

   

 • Omavaraisuus taloudessa. 
  Omavaraisuus takaa poliittisen riippumattomuuden.

   

 • Itseluottamus kansallisessa puolustuksessa. 
  Kansallinen puolustus on poliittisen riippumattomuuden ja omavaraisuuden tae.

   

 • Lisätietoa ja jäseneksi liittyminen

Ajankohtaista

10.10.2023

Korean työväenpuolueen perustamisesta 78 vuotta


Lokakuun 10.päivä tulee kuluneeksi 78 vuotta Korean työväenpuolueen perustamisesta. Korean työväenpuolue on Korean demokraattisen kansantasavallan johtava puolue.
Korean työväenpuolueen perustaminen sijoittuu aikaan, jolloin presidentti Kim Il Sungin organisoima ja johtama sissiarmeija oli juuri karkottanut japanilaiset imperialistit Korean niemimaalta. Eri puolilla Koreaa toimi tuolloin aatetaustaltaan erilaisia kommunistisia ryhmittymiä. Toisaalta samaan aikaan Etelä-Korean alueella toimivat USA:n imperialistit ryhtyivät taistelemaan kiivaasti vallankumouksellisia voimia

vastaan. Yhtenäisen kommunistisen puolueen perustaminen olikin tuolloin Korean vallankumouksen kannalta perustavanlaatuinen kysymys. Vain puolueen perustamisen avulla voitiin maan pohjoisosaan luoda luja vallankumouksellinen tukikohta mahdollisimman nopeasti.

 

Lokakuun 10. päivänä 1945 muodostettiin Pjongjangissa Kim Il Sungin johdolla Pohjois-Korean kommunistisen puolueen keskuskomitea. Perustavassa kokouksessa Kim Il Sung nosti poliittiseksi peruskysymykseksi demokraattisen kansantasavallan perustamisen ja esitti neljä lähiajan tehtävää:
1) on liitettävä yhteen kaikki isänmaalliset ja demokraattiset voimat, päämääränä demokraattinen tasavalta, joka takaa täydellisen kansallisen riippumattomuuden ja itsenäisyyden.
2) on hävitettävä japanilaisen imperialismin jäänteet ja muut taantumukselliset ainekset, jotka ovat esteenä kansakunnan demokraattiselle kehitykselle.
3) on pyrittävä yhtenäisen hallituksen perustamiseen koko Korean alueelle.
4) on laajennettava ja lujitettava puoluetta.

 

Japanilaista imperialismia vastaan käydyn vapautustaistelun tuhojen korjaaminen aloitettiinkin Korean työväenpuolueen ja Kim Il Sungin johdolla välittömästi ja maareformi toteutettiin maaliskuussa 1946. Etelä-Koreassa toimineet USA:n imperialistit yrittivät kuitenkin jatkuvasti horjuttaa demokratisoitumiskehitystä. Työtätekevien yhtenäisyyden vahvistamiseksi Kim Il Sung esitti, että kommunistinen puolue on liitettävä yhteen muiden työtätekevien puolueiden kanssa. Tämän seurauksena kommunistinen puolue ja uusi demokraattinen puolue yhdistyivät elokuussa 1946, jolloin syntyi Korean työväenpuolue. Korean ensimmäiset demokraattiset vaalit järjestettiin helmikuussa 1947. Vaalituloksen pohjalta muodostettiin Pohjois-Korean kansankomitea, jonka puheenjohtajaksi valittiin Kim Il Sung.


Imperialistit aloittavat Korean sodan

 

Uuden yhteiskunnan rakentaminen kohtasi suuria vaikeuksia amerikkalaisten imperialistien aloitettua Korean sodan vuonna 1951. Amerikkalaiset imperialistit uskoivat, että KDKT ei selviä vuosikymmeniin sodan aiheuttamista tuhoista.
Korealaiset kuitenkin voittivat sodan amerikkalaisia imperialisteja vastaan ja maa jälleenrakennettiin ennätyksellisen nopeasti presidentti Kim Il Sungin ja Korean työväenpuolueen johdolla. Sodan voittaminen ei olisi ollut mahdollista, jollei koko kansan olisi yksimielisesti asettunut vastustamaan ylivoimaiselta vaikuttavaa vihollista.
Korealaiset olivat jo ennen sotaa nähneet millaisiin saavutuksiin presidentti Kim Il Sungin ja Korean työväenpuolueen johdolla on mahdollista päästä, kun rakennetaan sosialismia. Oli tehty uudistuksia, jotka olivat tuoneet tasa-arvon ja demokratian kaikille ihmisille. Köyhyys oli alkanut vähetä.

 

Sodan jälkeen nopeaa kehitystä Korean työväenpuolueen johdolla

 

Sodan jälkeen maata ryhdyttiin kehittämään presidentti Kim Il Sungin luoman juche-aatteen pohjalta. Riippumattomuutta ja suvereniteettia ryhdyttiin systemaattisesti vahvistamaan. Oli alun perin selvää, että riippumattomuutta ja suvereniteettia ei voi olla ilman sosialismia. Kapitalismin vallitessa valta keskittyy vähitellen suurpääomalle, jota porvarilliset valtiot tukevat. Kapitalismissa on mahdotonta saavuttaa kaikkia kansalaisia koskevaa tasa-arvoa tai demokratiaa. Tämän juche-aate on osoittanut vahvuutensa yhteiskunnan rakentamisessa Koreassa. Kansa päättää omasta kohtalostaan ja yhteiskunta rakennetaan omista lähtökohdista käsin, kansaa varten.

 

Presidentti Kim Il Sungin kuoleman jälkeen pääsihteeri Kim Jong Il kehitti songun-politiikan, jonka myötä voitiin torjua amerikkalaisten imperialistien kasvaneet hyökkäykset ja jatkaa ulkoisesta paineesta huolimatta sosialismin rakentamista menestyksellisesti. Pääsihteeri Kim Jong Ilin jälkeen pääsihteeri Kim Jong Un on edelleen vahvistanut maan puolustusta ja kehittänyt juche-aatteen teoriaa ja käytäntöä. KDKT on tällä hetkellä vahva, riippumaton valtio, joka päättää itse politiikastaan.

 

Pakotteet on suunnattu Korean kansaa vastaan

 

Monet ulkoiset seikat hidastavat kuitenkin sosialismin rakentamista. Tällaisia ovat mm. imperialistien ylläpitämä kauppasaarto ja pakotteet. Nämä kaikki ovat seurausta enemmän tai vähemmän imperialismin ja globalisaation vahvistumisesta.
Kauppasaarto ja YK:n pakotteet ovat perua KDKT:n pyrkimyksestä vahvistaa kansallista puolustusta ja varmistaa, että korealaiset voivat rakentaa sosialismia omista lähtökohdista käsin ilman pelkoa imperialistien hyökkäyksestä. Amerikkalaiset imperialistit eivät ole katsoneet hyvällä Korean puolustuksen vahvistamista. Viehän tämä pohjaa siltä, että imperialistit voisivat alistaa kaikki kansat oman talousjärjestelmänsä toteuttajiksi ja markkina-alueiksi tavalla tai toisella.

 

Pakotteet estävät hyvin pitkälle kaupankäynnin muiden maiden kanssa. Pakotteet ovat itse asiassa hyvin voimakas vihamielinen toimi, joka kohdistuu suoraan Korean kansan hyvinvointiin. Tällainen kansainvälisen lain hengen vastainen eristäminen on yleismaailmallisten ihmisoikeuksien vastainen provokaatio. Vaikka amerikkalaiset kritisoivat KDKT:aa ihmisoikeuksiin liittyen, todellinen ihmisoikeuksien rikkoja on kuitenkin USA – niin Korean niemimaalla kuin muuallakin maailmassa.

 

Sosialismin vahvuus näkyy Korean demokraattisessa kansantasavallassa

 

KDKT on maa, jossa riippumattomuus ja suvereniteetti toteutuvat kaikkein parhaiten maailman valtioista. Yhteiskuntaa rakennetaan ihmisten tarpeista lähtien ja kaikki korealaiset antavat tälle politiikalle tukensa. Korealainen yhteiskunta on voinut tarjota kansalaisille palvelut, joita ei ole pystytty tarjoamaan missään muualla maailmassa.
Korean demokraattinen kansantasavalta on vahva sosialismin linnake, jonka kokemuksista meidän kaikkien on syytä ottaa oppia ja välittää tietoa.

 

12.6.2023

59 vuotta Kim Jong Ilin valinnasta Korean työväenpuolueen keskuskomiteaan

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 59 vuotta siitä, kun pääsihteeri Kim Jong Il aloitti työskentelyn Korean työväenpuolueen keskuskomiteassa. Toveri Kim Jong Il tutki monipuolistesti Juche-aatetta ja kirjoitti lukuisia kirjoja Juche-aatteen soveltamisesta. Kim Jong Ilin teoksia suomeksi löytyy täältä. Englanninkielisistä teoksista kannattaa perehtyä muunmuassa teokseen On the fundamentals of revolutionary party building.

 

9.4.2023

Kansainvälinen Juche-aatteen instituutti 45 vuotta


Huhtikuun 9. päivä tuli kuluneeksi 45 vuotta kansainvälisen
juche-aatteen instituutin perustamisesta. Instituutti toimii Japanissa
ja eri maanosissa toimii alueelliset juche-aatteen instituutit. Europpan
instituutin pääjohtajana toimii professori Edmund Jouve Ranskasta ja
pääsihteerinä professori Matteo Carbonelli Italiasta.


Instituutin sivut löytyvät osoitteesta:
http://juche.v.wol.ne.jp/l_english/index.html


Juche-aatteeseen perehtyminen kannattaa aloitta lukemalla pääsihteeri
Kim Jong Ilin teos Juche aatteesta.

 

4.2.2023

Korean kansanarmeija 75 vuotta

Korean demokraattisessa kansantasavallassa juhlistetaan helmikuun 8.
päivä Korean kansanarmeijan 75-vuotistaipaletta. KDKT:ssa kansanarmeijan
rooli on erilainen kuin länsimaissa. Kansanarmeija vastaa mm. suurista,
koordinaatiota vaativista rakennushankkeista. Kansanarmeija on ollut
myös hyvin tiiviisti mukana COVID-19 pandemian vastaisessa taistelussa.

2.1.2023

Kim Jong Unin uusi teos "Making Selfless, Devoted Efforts For The Good of The People Is The Mode of Existence And Source of Invincible Might of The Workers’ Party of Korea" ilmestynyt.

7.9.2022

Korean DKT:ssa juhlistetaan uuden asuinalueen avaamista lähestyvän itsenäisyyspäivän alla. Songsinin ja Songhwan alueelle Pjongjangiin on noussut viimeisen vuoden aikana 10 000 uutta modernia asuntoa, jotka on osoitettu tavallisille työläisille ja heidän perheilleen. Asuntojen rakentaminen ja rakennuskannan modernisointi olikin yksi Korean työväenpuolueen 8. puoluekokouksessa asetettu tavoite. KDKT:ssa on totuttu hyvin nopeaan rakentamiseen, ja projektit valmistuvat usein ennätystahdissa.

4.7.2022

50 vuotta Kim Il Sungin teoksen Kansallisen jälleenyhdistämisen kolmesta periaatteesta julkaisemisesta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta presidentti Kim Il Sungin teoksen Kansallisen jälleenyhdistämisen kolmesta periaatteesta julkaisemisesta. Kyseessä on Kim Il Sungin esitys, joka julkaistiin Pohjois- ja Etelä-Korean korkean tason neuvotteluihin osallistuneiden Etelä-Korean edustajien kanssa 3. toukokuuta ja 3. marraskuuta 1972.
Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että Korean kansan yhdentymistä voidaan lähetä edistämään tämän ehdotuksen pohjalta. Sittemmin tämä kirjoitus on ollut usean eri tapaamisen pohjana, mutta yhdentyminen ei ole edistynyt erityisesti Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi.

Teos on luettavissa suomeksi täältä.

31.5.2022

Korean DKT:ssa juhlitaan kesäkuun 1. päivä lastenpäivää. KDKT:ssa uskotaan, että lapset ovat kansakunnan tulevaisuus, joten lasten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota tarkasti. 1.6. vietettävänä lastenpäivänä Korean DKT:ssa kaikki lapset saavat vapaapäivän koulusta, ja eri puolilla maata järjestetään monipuolisia tapahtumia. Lapset puetaan parhaimpiinsa, ja vanhemmat vievät heidät huvipuistoon, elokuviin tai piknikille. Pjongjangissa suosittu paikka juhlia lastenpäivää on Mangyongdaen huvipuisto.

24.4.2022

Huhtikuussa tulee kuluneeeksi 90 vuotta Korean kansanarmeijan perustamisesta. Presidentti Kim Il Sung perusti Korean kansan vapautusarmeijan 25.4.1932. Tuolloin vallankumouksellinen tilanne oli kypsynyt niin, että aseellinen taistelu japanilaisia miehittäjiä vastaan voitiin aloittaa.

Lue lisää Kim Il Sungin teoksesta On the Occasion of Founding the Anti-Japanese People's Guerrilla Army.

1.4.2022

Juche-aatteen opintoyhdistys järjestää Kim Il Sungin 110-vuotispäivän kunniaksi seminaarin lauantaina 2.4. klo 12 Hermannin kerholla, Hämeentie 67, Helsinki. Luvassa on alustuksia aiheesta ja sen jälkeen vähän tarjoilua.

1.4.2022

Huhtikuussa tulee kuluneeksi 110 vuotta presidentti Kim Il Sungin syntymästä. Tämän kunniaksi Juche-aatteen opintoyhdistys on päättänyt ryhtyä julkaisemaan presidentti Kim Il Sungin koottuja teoksia suomen kielellä.

Ensimmäinen osa on juuri tullut painosta. Se kattaa kirjoituksia vuosilta 1926-1958. Kirjoitukset antavat erinomaisen kuvan siitä, miten vallankumous Koreassa kehittyi ja mitkä olivat siinä keskeisiä haasteita.

Kirja on saatavissa hintaan 15 euroa + postikulut 4,90 euroa.

Edelleen on myös saatavissa viime vuonna julkaistua pääsihteeri Kim Jong Ilin koottuja teoksia. Senkin hinta on 15 euroa. Molemmat kirjat yhteishintaan 25 euroa + postikulut 4,90 euroa. Tilaukset juche.aate@saunalahti.fi.

15.2.2022

Pääsihteeri Kim Jong Il 80 vuotta
Lue lisää

15.2.2022

Ajankohtaisia artikkeleita KDKT:sta (englanniksi)

20.1.2022

Lisätty raportti Korean työväenpuolueen kokouksesta

7.1.2021

Lisätty uutisia puoluekokouksesta sekä Korea Today -lehden uusin numero.

 

2021

16.9.2021

 • 50 vuotta Korea-solidaarisuustyötä -kirja julkaistu. Kattava 160-sivuinen, nelivärikuvituksin somistettu teos Suomen ja KDKT:n välisistä suhteista ja solidaarisuustyöstä saatavilla opintoyhdistyksen kaupasta

 • Päivitetty myytävät tuotteet.

7.1.2021

Lisätty uutisia puoluekokouksesta sekä Korea Today -lehden uusin numero.

2020

14.12.2020

Myynnissä Korea-aiheisia maskeja. Katso lisää kaupasta.

25.10.2020

Vuoden 2020 propaganda-kortit myynnissä tarjoushintaan 5 kpl / 6 euroa. Saatavilla myös painotuore Kim Jong Ilin Valitut teokset kirja suomenkielisenä. Katso lisää kaupasta.

6.10.2020

Juche-aatteen opintoyhdistys järjesti seminaarin aiheena Korean työväenpuolue 75 vuotta. Katso seminaarin esitys täältä (pdf).

25.6.2020

Lisätty uusia seteleitä kauppaan ja päivitetty muita kappalemääriä. Suomi-Korea-seuran pinssit on loppuunmyyty. Ilmoitamme kun niitä on taas saatavilla.

2019

29.10.2019

14.5.2019

Lisätty uusimmat suurlähetystön tiedotteet.

2018

20.6.2018

Pohjoismainen seminaari riippumattomuudesta Pohjois-Euroopassa järjestettiin Helsingissä 16. kesäkuuta. Seminaariin osallistui nelisenkymmentä vierasta Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Korean DKT:sta sekä Japanista.

Puheenvuoroissa kuultiin näkemyksiä muun muassa Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta, Ruotsin puolueettomuus-statuksen menettämisen uhasta ja saamelaisten oikeuksista. Lopuksi Korean DKT:n delegaatio raportoi tilannekatsauksen meneillään olevista teemoista, pitäen sisällään KDKT:n suhteet niin Etelä-Koreaan, Venäjään, Kiinaan kuin Yhdysvaltoihin.

Seminaarin jälkeen oli banketti, jonka aikana vieraille tarjoiltiin suomalaisia herkkuja. Ilta jatkui vapaamuotoisen keskustelun parissa. 

1.6.2018

Suomen juche-aatteen opintoyhdistys järjestää 16. kesäkuuta Helsingissä Kirjan talolla pohjoiseurooppalaisen juche-aatteen seminaarin. Lisätietoa täältä.
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä: juha.kieksi@saunalahti.fi 

15.4.2018
Kansainvälisen Juche-aatteen instituutin 40-vuotis seminaari järjestettiin Ulan Batorissa, Mongoliassa 7.-8. huhtikuuta. Seminaaria edelsi juche-aatteen johtoryhmän 21. edustajakokous. Tilaisuuden alussa jaettiin Kim Il Sung -palkinto, jonka sai kv. Juche-aatteen instituutin johtaja, meksikolainen Ramon Jimenez Lopez. 

Seminaariin saapui delegaatiot ja osallistujia Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Mongoliasta, Japanista, Meksikosta, Intiasta, Ranskasta ja Kongosta. Suomesta paikalla oli Juche-aatteen opintoyhdistyksen edustajana opintoyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kieksi. Edustajakokouksessa Juha Kieksi uudelleenvalittiin kansainvälisen Juche-aatteen instituutin varapuheenjohtajaksi. 

27.1.2018

Päivitetty myytävien korttien tilanne - uusia kortteja saatavilla. Jos haluat saada omasi, toimi nopeasti, sillä useimpia kuva-aiheita on varastossa vain yksi kappale!

Juche-aatteen opintoyhdistys on julkaissut kattavan oppaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan. Tilaa omasi täältä!

18.1.2018

Suurlähetystön tiedotteita ja puheenjohtaja Kim Jong Unin uudenvuodenpuhe.

2017

23.10.2017
Lisätty KDKT:n kannanotto YK:n ja Yhdysvaltojen uusimpiin pakotteisiin. 
Päivitetty myytävien kirjojen luettelo.

15.10.2017

Nyt saatavissa juuri ilmestyneitä korealaisia postimerkkejä ja ensipäiväkuoria. Katso lisää täältä.
Voit myös ryhtyä KDKT:n postimerkkien kestotilaajaksi (postituore, leimattu ja/tai ensipäiväkuori). Tällöin kaikki uudet merkit toimitetaan sinulle automaattisesti 2-3 kertaa vuodessa. Kysy lisää: koreaseura@gmail.com

15.10.2017

Päivitetty KDKT:n suurlähetystön tiedotteita sivuille.

22.9.2017

Lisätty Kim Jong Unin lausunto.

2.8.2017

Lisätty kaksi englanninkielistä esseetä Korean tilanteesta.

23.7.2017

Lisätty englanninkielisiä artikkeleita Korean niemimaan ajankohtaisista teemoista.

25.2.2017
Opintoyhdistyksen kaupan hintoja ja tuotteita päivitetty. Valikoimiin lisätty mm. uusia postikortteja ja ehiöitä, sekä uutuutena seteleitä ja Korea-pakkauksia

Yli 20 euron tilauksiin 20% alennus.

2016

4.10.2016

Opintoyhdistyksen kannanottoja: Pohjois-Korean tilanne ja oikeistolainen propaganda​

9.8.2016

Lisätty Kim Jong Ilin teos: Ideologisen työn asettaminen etusijalle on oleellisen tärkeää sosialismin toteuttamiseksi.

16.6.2016

Päivitetty luettelo opintoyhdistyksen kautta myynnissä olevista kirjoista.

 

11.5.2016
Korean työväenpuolueen seitsemäs edustajakokous pidettiin Pjongjangissa. Lue kooste suomeksi. 

 

10.5.2016
KDKT:n historiallisen puoluekokouksen raportit luettavissa englanniksi: Information of 7th Congress of WPK (Päivitetty 11.5.)

 

5.5.2016
Kommunistien liitto ry on julkaissut Dialektisen materialismin perusteet -kirjasen. Teosta voi tilata yhteydenottolomakeen kautta. Julkaisun hinta on 5€ + postikulut 2€.

 

7.2.2016 
Sivuille lisätty Kim Jong Ilin artikkeli: Edetkäämme marxismi-leninismin ja juche-aatteen lipun alla

bottom of page